ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Afrika Kalkınma Bankası tarafından duyurulan Güney Sudan - Juba Merkezi'nde mevcut su altyapısı ve su dağıtım şebekesinin genişletilmesi için tasarım ve kontrolük hizmetleri- South Sudan - Consultancy services for the design and supervision of works for the upgrade and extension of existing water infrastructure and extension of water distribution network in Juba Center ihalesine ilişkin bilgiler https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/EOI_%E2%80%93_South_Sudan_-_Consultancy_services_for_the_design_and_supervision_of_works_for_the_upgrade_and_extension_of_existing_water_infrastructure_and_extension_of_water_distribution_network_in_Juba_Center_-_RWPILJ.pdf
adresinde yer almaktadır.
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1.
Bulgaristan-Pazardzhik: Mimari, mühendislik ve ölçüm hizmetleri- Bulgaria-Pazardzhik: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163726-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
2.2. Bulgaristan-Sofia: Şantiye kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Sofia: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163678-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.3. Çek Cumhuriyeti-Teplice: Mimari, mühendislik ve ölçüm hizmetleri- Czech Republic-Teplice: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:165939-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.4. Litvanya -Klaipėda: Mühendislik tasarım hizmetleri- Lithuania-Klaipėda: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168763-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.5. Litvanya-Kaunas: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri- Lithuania-Kaunas: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162143-2017:TEXT:EN:HTML&src=0          
2.6. Litvanya-Vilnius: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Lithuania-Vilnius: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162141-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
2.7. Litvanya-Vilnius: Mimari tasarım hizmetleri- Lithuania-Vilnius: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159591-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.8. Polonya-Opole: Mühendislik tasarım hizmetleri- Poland-Opole: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168429-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
2.9. Polonya-Czosnów: İnşaat çalışmalarının kontrollüğü- Poland-Czosnów: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167855-2017:TEXT:EN:HTML&src=0      
2.10. Polonya Chodzież: Mühendislik tasarım hizmetleri - Poland-Chodzież: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166918-2017:TEXT:EN:HTML&src=0           
2.11. Polonya-Warsaw: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Poland-Warsaw: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166910-2017:TEXT:EN:HTML&src=0         
2.12. Slovenya-Ljubljana: Mühendislik hizmetleri- Slovenia-Ljubljana: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163556-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.13. Slovenya-Ljubljana: Mühendislik danışmanlık hizmetleri- Slovenia-Ljubljana: Civil engineering consultancy services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150798-2017:TEXT:EN:HTML&src=0       
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır :
3.1. Antalya Kumluca Erentepe Göleti ve Sulaması Proje Yapımı danışmanlık hizmeti işi  (İhale Tarihi: 11.05.2017)  
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8744  
3.2. Gazipaşa Yeraltısuyu Alt Havzası Hidrojeolojik Etüt Raporu Yapılması Hizmet Alımı  (İhale Tarihi: 25.05.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=8758 
4. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
4.1. Ardanuç (Artvin) Belediyesi Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ile İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 16.05.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3241  
4.2. Amasya Belediyesi İlave + Revizyon İmar Planı ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Yapım İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 18.05.2017) 
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3242   
4.3. Pazar (Rize) Sayısal Fotogrametrik Halihazır Harita- İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt ile İlave + Revizyon İmar Planı Yapılması İşleri Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 22.05.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3243    
5. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
5.1. Mardin Çevre Yolu Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi  (İhale Tarihi: 23.05.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1398/Mardin%20%C3%87evre%20Yolu.docx
5.2. Ankara-Niğde otoyolu Projesi Yap-işlet-Devret Modeli ile Yapılması, işletilmesi ve Devri Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti işi (İhale Tarihi: 25.05.2017)
http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1369/%C4%B0HALE%20%C4%B0LANI.pdf     
6. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 36. Ortak Yıllık Konferansının, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımlarıyla, 21-23 Mayıs 2017 tarihlerinde Trump International Hotel, Washington D.C’de düzenleneceği bildirilmiştir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimiz detaylı bilgi ve kayıt için www.atctaikconference.com adresini ziyaret edebilirler.(bir önceki Yıllık Konferans raporu için buraya tıklayabilirsiniz. )
7. DRBF- Dispute Resolution Board Foundation tarafından FIDIC sözleşmeleri aracılığı ile inşaat sözleşmelerine ve uyuşmazlık çözümünde alternative bir uyuşmazlık çözüm metodu olarak pratiğe geçmiş bulunan Dispute Board (Uyuşmazlık Kurulu) kurumunun uluslararası çapta tanıtımını üstlenmekte ve ilgili eğitimlerini düzenlenmektedir. Bu bağlamda, 16-17 Mayıs 2017 tarihlerinde TMB- Türk Müteahhitler Birliği binasında Anlaşmazlık Kurulları Yoluyla Anlaşmazlığın Önlenmesi ve Çözümlenmesi konusunda Workshop düzenlenecektir. Etkinliğe ait detaylı bilgi www.tmmmb.org.tr//images/Etkinlikler/IntroductoryandAdvancedWorkshops-Turkey2017.pdf adresinde yer almaktadır.
8. EFCA-Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu’nun tarafından düzenlenen EFCA 2017 Konferansı, 1-3 Haziran 2017 tarihlerinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilecektir. Konferans için kayıtlar başlamıştır. Konferans’a ilişkin kayıt detayları, program, sosyal etkinlikler vb. tüm bilgiler konferans web sitesinde (http://www.efca2017.eu/) yer almaktadır.
9. Ekonomi Bakanlığı’ndan iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.
9.1. Türkmenistan’ın Lebap bölgesindeki potasyum klorür üretimine ilişkin projenin müşavirlik, teknik yardım ile dizayn ve inşasına dair Türkmenkimya Devlet Kurumu tarafından bir ihale açılmış olup, konuya ilişkin ihale bilgileri www.industry.gov.tm adresinde yer almaktadır.
9.2. Hong Kong Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıda, Çin Ticaret Bakanlığının onayı ile Çin Uluslararası Müteahhitler Birliği tarafından 2010 yılında oluşturulan; uluslararası yatırımlar ve altyapı inşası için işbirliği ve iletişim platformu olarak görev yapmakta olan Uluslararası Altyapı Yatırım ve İnşaat Forumu (IIICF)'nin sekizincisinin 1-2 Haziran 2017 tarihlerinde Makao’da gerçekleştirilecektir.  “Çeşitlendirilmiş, Yenilikçi ve Sürdürülebilir Altyapının Birlikte İnşası” temalı Foruma ait detaylı bilgi http://www.iiicf.org/ adresinde yer almaktadır.
9.3. International Road Federation yetkilileri ile 30 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Hindistan Karayolu Ulaştırma Bakanlığı ve birçok odanın desteği ile 14-17 Kasım 2017 tarihinde Yeni Delhi’de gerçekleştirilecek olan IRF World Road Meeting 2007- Uluslararası Karayolu Toplantısı’nın düzenleneceği bildirilmiştir. Etkinlik ile ilgili detay bilgi https://wrm2017.org/ adresinde yer almaktadır.
10. Enerji Bakanlığı’nın Enerji Kalkınma Merkezi tarafından iletilen "Energy Mongolia 2017" Uluslararası Konferans ve Fuarı 17-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ulanbator'da düzenleneceltir. Etkinliğe ait detaylı  bilgi www.energymongolia2017.com adresinde yer almaktadır.
11. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından duyurulan etkinlikler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
11.1.     FIDIC- İş Günleri- Kiev etkinliği 24- 25 Mayıs 2017 tarihlerinde Kiev ‘de düzenlenecektir. Etkinliğe ait detaylı bilgi http://fprconf.com/fidic/en/ adresinde yer almaktadır.
11.2. FIDIC Uluslararası Altyapı Konferansı - Jakarta 2017 1 – 3 Ekim 2017 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenecektir. Etkinliğe ait detaylı bilgi https://fidic.b-com.hosting/EventPortal/Information/FIDIC2017/WELCOME.aspx adresinde yer almaktadır.
12. TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bildirildiği üzere Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda TİM tarafından ilk kez 2016 yılında başlatılan ve geçtiğimiz Aralık ayında Sayın Başbakanımız ve
10 Bakanımızın katılımı ile dereceye giren firmaların ödüllendirildiği "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması” başvurularının ikinci yılında 6 Mart 2017 itibari ile başlamış bulunmaktadır. "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması” başvuruları http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.
13. Resmi Gazete’ de yer alan haberler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
13.1. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
13.2. Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2017 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ,
13.3. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ.


Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.