ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Asya Kalkınma Bankası tarafından duyurulan Özbekistan’da Kırsal Altyapı Verimliliğini Arttırmak için İnşaat Mühendisliği Danışmanlık Hizmetleri İşi Enhancing efficiency in rural infrastructure to Construction Supervision of the Uzbekistan ihalesine ilişkin detaylı bilgi https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&csrnKey=449B0BA8C807CBC736A8EF4E0E3889C6E358F79D53E1EECE3D7D
EAAB95F53BD9&fromDER=Y&refresh_csrn=true
adresinde yer almaktadır.    
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1. Bulgaristan Sofya: Mühendislik hizmetleri - Bulgaria-Sofia: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4035-2018:TEXT:EN:HTML&src=0                
2.2. Bulgaristan-Razgrad: İnşaat kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Razgrad: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516-2018:TEXT:EN:HTML&src=0              
2.3. Bulgaristan-Sliven: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Sliven: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527451-2017:TEXT:EN:HTML&src=0          
2.4. Çek Cumhuriyeti-Brno: Mimari, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri - Czech Republic-Brno: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:3408-2018:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.5. Litvanya-Visaginas: Mimari tasarım hizmetleri - Lithuania-Visaginas: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527462-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.6. Litvanya-Vilnius: Mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetleri - Lithuania-Vilnius: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527459-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.7. Polonya-Łomża: Mimari tasarım hizmetleri - Poland-Łomża: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1090-2018:TEXT:EN:HTML&src=0   
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:  
3.1. 02 Bölge Göletleri Planlama ve Proje Aşaması Jeoteknik ve Doğal Yapı Malzeme Etütleri Rapor Yapımı İşi 2 Kısım hizmet alımı (İhale Tarihi: 16.01.2018)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9146
3.2. Adana Körkün Sulaması Proje Yapımı hizmet alımı (İhale Tarihi: 24.01.2018)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9169
4. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:  
4.1. Saruhanlı (Manisa) İçmesuyu Kesin Projesi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 15.01.2018)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3481
4.2. Salihli (Manisa) Yılmaz ve Poyrazdamı Mah. Kanalizasyon Kesin Projesi İşi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 16.01.2018)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3480
5. Avusturya Ticaret Ofisi tarafından iletilen Uluslararası BauZ! 2018 kongresi 24 - 26 Ocak 2018 tarihleri arasında Viyana İnşaat ve Enerji fuarı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Avusturya, Çin, Kanada, Almanya ve İspanya’dan katılacak olan uzmanlar bilgilerini paylaşacak ve binaların yaşam döngüsünü ve şehirde yaşam konularını tartışacaklar. Her firmadan bir kişinin konaklama masraflarının Avusturya Ticaret Ofisi tarafından karşılanacağı bildirilmiştirEtkinliğe ait detaylı bilgi http://www.bauz.at/en/ adresinde yer almaktadır.
6. FIDIC-Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International Federation of Consulting Engineers) tarafından düzenlenen etkinliklere ait detaylar aşağıda yer almaktadır.
6.1. FIDIC Webinar- "Kentsel Sürdürülebilirlik Yönetimi" (ISO 37101 Standard) etkinliği 22 Ocak 2018 Pazartesi günü, Orta Avrupa saati ile (Cenevre saati). 17: 30-18: 30 arasında düzenlenecektir. Etkinlik hakkında
daha fazla bilgi için Jean FELIX (Tel: +33 6 69 75 62 38, E-mail: jd.felix@orange.fr) ile iletişim sağlanması istenilmektedir
6.2. FIDIC Hizmet Sözleşmeleri Paketi 2018 Online Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-suite-services-agreements-2018-online-training-course adresinde yer almaktadır.
6.3. 1999 Kırmızı ve Sarı Kitapların yer aldığı FIDIC Çevrimiçi Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-online-training-course-1999-red-and-yellow-books-highlights-2017-second-editions adresinde yer almaktadır.
6.4. Kırmızı, Sarı ve Gümüş Kitap Hakkında FIDIC 2018 Online Gelişmiş Eğitim Kursu hakkında detaylı bilgi http://fidic.org/events/fidic-2018-online-advanced-training-course-red-yellow-and-silver-book adresinde yer almaktadır.
7. EFCA-Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu tarafından iletilen, Avrupa Teknik Müşavirlik sektörüne ilişkin 2017 sonbahar raporu http://www.efcanet.org/Portals/EFCA/EFCA%20files/PDF/Barometer%20reports/Report%20EFCA%20Barometer_Autumn%202017.pdf adresinde yer almaktadır.
8. T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen etkinliklere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.       
8.1. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, Irak Dışişleri Bakanlığının 29 Kasım 2017 tarihli Notasına atfen, Irak'ın kuzey vilayetlerinde bulunan yabancı şirketlerin ve uluslararası örgütlerin talep etmeleri halinde faaliyetlerini Bağdat'a taşıyabilecekleri, bu çerçevede karşılaşılabilecek zorlukların giderilmesi amacıyla söz konusu taleplerin Irak İçişleri Bakanlığı'na sunulacağı bildirilmektedir.
8.2. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği'nce iletilen  bir  Nota'da, Venezuela  vatandaşı  Miguel  Silva  ile  Türk  vatandaşı  Leyla  Koç tarafından temsil edilen Venezuela İhracatçılar Odası'nın (CAVEX) ülkemizde çeşitli girişimlerde bulunduğu bilgisinin Büyükelçilikçe öğrenildiği, ancak anılan Oda'nın Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti'nin hiçbir resmi kurum ve kuruluşunu temsil etmediği bilgisinin yer aldığı bildirilmektedir.
9. Resmi Gazete’ de yer alan haber aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik