ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Asya Kalkınma Bankası tarafından duyurulan “Solomon Adaları’nda Fizibilite Çalışmalarının Uygulanmasında Detaylı Tasarım ve İnşaat Kontrollüğü İşi Conduct of Feasibility Studies Detailed Design and Construction Supervision” ihalesine
ilişkin bilgiler
 https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=XXCRS_CSRN_PROFILE_PAGE&csrnKey=9103E7860D720AA8D89E859FCE652A0955AD2C811E2F0C64
E970F9B96CA3EBC0&fromDER=Y&refresh_csrn=true
adresinde yer almaktadır.
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1. Bulgaristan-Plovdiv: İnşaat kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Plovdiv: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438480-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
2.2. Bulgaristan-Kırcaali: İnşaat sahası kontrollük hizmetleri - Bulgaria-Kardzhali: Construction-site supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436358-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
2.3. Çek Cumhuriyeti-Brno: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri - Czech Republic-Brno: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438627-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
2.4. Çek Cumhuriyeti-Horní Lideč: Mimari, mühendislik ve etüd hizmetleri - Czech Republic-Horní Lideč: Architectural, engineering and surveying services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436372-2017:TEXT:EN:HTML&src=0             
2.5. Litvanya-Alytus: Mimari, mühendislik ve planlama hizmetleri - Lithuania-Alytus: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436501-2017:TEXT:EN:HTML&src=0           
2.6. Litvanya-Vilnius: Mimari tasarım hizmetleri - Lithuania-Vilnius: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430518-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.7. Polonya-Gdansk: İnşaat kontrollük hizmetleri - Poland-Gdansk: Construction supervision services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439241-2017:TEXT:EN:HTML&src=0    
2.8. Polonya Kaczory: Mühendislik tasarım hizmetleri - Poland-Kaczory: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438577-2017:TEXT:EN:HTML&src=0              
2.9. Polonya Kielce: Mühendislik hizmetleri - Poland-Kielce: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438556-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
2.10. Slovenya-Krško: Mühendislik hizmetleri - Slovenia-Krško: Engineering services           
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:434730-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
3. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
3.1. Malatya Doğanşehir Polat Sulaması Rehabilitasyonu Proje Yapımı hizmet alımı (İhale Tarihi: 24.11.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9106
3.2. Antalya Kumluca Kömürocağı Göleti Proje Yapımı hizmet alımı (İhale Tarihi: 28.11.2017) 
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9095    
3.3. Antalya Gündoğmuş Köprülü Göleti Proje Yapımı hizmet alımı  (İhale Tarihi: 28.11.2017)
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9094   
3.4. Malatya Medik-Yazıhan Sulaması Rehabilitasyonu Proje Yapımı hizmet alımı  (İhale Tarihi: 30.11.2017 )
http://www2.dsi.gov.tr/ihaleler/ihaledetay.cfm?IhaleID=9105    
4. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan ihaleler ile ilgili bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır:
4.1. Bucak (Burdur) Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 13.11.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3443
4.2. Iğdır Merkez İçmesuyu Kesin Projesi Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 17.11.2017)
http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3440
5. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan Siverek-Çermik (KM:0+000-50+682,89) ve (Siverek-Çermik) Ayr-Adıyaman (KM:0+000 - 19+011,71) İl Yoluna ait Harita Mühendislik Hizmetleri Yersel Yöntemle Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi Danışmanlık işi hizmet alımı (İhale Tarihi: 16.11.2017)ihalesine ilişkin bilgiler http://www.kgm.gov.tr/Lists/IhaleIlanlarMerkez/Attachments/1478/%C4%B0LAN.docx adresinde yer almaktadır.         
6. Avusturya Ticaret Ofisi tarafından iletilen Uluslararası BauZ! 2018 kongresi 24 - 26 Ocak 2018 tarihleri arasında Viyana İnşaat ve Enerji fuarı ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Avusturya, Çin, Kanada, Almanya ve İspanya’dan katılacak olan uzmanlar bilgilerini paylaşacak ve binaların yaşam döngüsünü ve şehirde yaşam konularını tartışacaklar. Her firmadan bir kişinin konaklama masraflarının Avusturya Ticaret Ofisi tarafından karşılanacağı bildirilmiştirEtkinliğe ait detaylı bilgi http://www.bauz.at/en/ adresinde yer almaktadır.
7. Fransa’nın Paris kentinde iki yılda bir düzenlenen, inşaat malzemeleri fuarı Mondial Du Batiment-Batimat, bu yıl 6-10 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleşecektir. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin  www.batimat.comadresinden BMV2TCSCG kodunu kullanarak ön kayıt yaptırılması istenilmektedir.
8. İNTES- Türkiye İnşaat Sanayiciler İşveren Sendikası tarafından iletilen “7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ” 25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun da İş Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda çalışma hayatını yakından ilgilendiren önemli değişiklikler yapılmaktadır. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun getirdiği yeni düzenlemeleri ve çalışma hayatına etkilerini değerlendirmek üzere Ankara da gerçekleştirmiş olan Konferansın ikincisi 17 Kasım 2017 Cuma günü İstanbul’da yapılacaktır. Etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin 16 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar intes@intes.org.tr adresine isim bildirimi yapmaları istenmektedir.
9. Resmi Gazete’ de yer alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ilişkin atama haberleri aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.   
Bakanlık Müşavirliğine Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi AVCI,
Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına Devlet Su İşleri Genel Müdürü Ali Rıza DİNİZ,
1 inci derece kadrolu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat ACU atanmıştır.
 

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.