ana sayfa

Çeşitli Duyuru ve Haberler

Çeşitli Duyuru ve Haberler


1. Afrika Kalkınma Bankası tarafından duyurulan Uganda - Danışmanlık Hizmetleri - Firmalar – Su Temini Sistemleri İnşaat Kontrollüğü ve Tasarım İnceleme İşi- Uganda - Consulting Services – Firms - Design review and construction supervision of water supply systems ihalesine ilişkin bilgiler https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Procurement/Project-related-Procurement/EOI_-_Uganda_-_Consulting_Services_%E2%80%93_Firms_-_Design_review_and_construction_supervision_of_water_supply_systems_-_Water_Supply_and_Sanitation_Programme_II.pdf adresinde yer almaktadır.
2. Avrupa Birliği İhale Bülteni tarafından duyurulan ihalelere ait bilgiler aşağıdaki adreslerde yer almaktadır. Bültende bazı ülkelerin ihaleleri İngilizce olarak yer almamaktadır. (Ör: Bulgaristan ihaleleri Bulgarca olarak yayımlanmaktadır.) Bu durumda sayfada yer alan web adresleri üzerinden ilgili ihale ile ilgili bilgi edinilebilir.
2.1.
Bulgaristan, Strazhitsa: Mühendislik tasarım hizmetleri- Bulgaria-Strazhitsa: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76965-2017:TEXT:EN:HTML&src=0            
2.2. Bulgaristan-Topolovgrad: Mühendislik tasarım hizmetleri- Bulgaria-Topolovgrad: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76812-2017:TEXT:EN:HTML&src=0
2.3. Bulgaristan-Stara Zagora: Mimari tasarım hizmetleri- Bulgaria-Stara Zagora: Architectural design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75069-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.4. Bulgaristan-Burgas: Mimarlık, inşaat, mühendislik ve kontrollük hizmetleri- Bulgaria-Burgas: Architectural, construction, engineering and inspection services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75066-2017:TEXT:EN:HTML&src=0          
2.5. Litvanya-Kaunas: İnşaat çalışmalarının kontrollüğü- Lithuania-Kaunas: Supervision of building work
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77885-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.6. Polonya-Jabłonna-Majątek: Mühendislik tasarım hizmetleri- Poland-Jabłonna-Majątek: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:78585-2017:TEXT:EN:HTML&src=0        
2.7. Slovenya-Ljubljana: Mimarlık, mühendislik ve planlama hizmetleri- Slovenia-Ljubljana: Architectural, engineering and planning services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76940-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.8. Slovenya-Ljubljana: Mühendislik hizmetleri- Slovenia-Ljubljana: Engineering services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:76927-2017:TEXT:EN:HTML&src=0  
2.9. Slovenya-Ljubljana: Mühendislik tasarım hizmetleri- Slovenia-Ljubljana: Engineering design services
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:73053-2017:TEXT:EN:HTML&src=0   
3. İller Bankası Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından duyurulan “Tut (Adıyaman) Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita Yapımı Hizmet Alımı (İhale Tarihi: 17.03.2017)”  ihale ile ilgili bilgiler https://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=iceriksayfa&icId=3184 adresinde yer almaktadır.
4. DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan iletilen “Lizbon-Portekiz Yatırım Semineri” etkinliğine ilişkin bilgi aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi tarafından, Portekiz’in Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle, 22 Mart 2017 Çarşamba günü 10.00-12.30 arasında River Plaza-İstanbul’da “Lizbon-Portekiz Yatırım Semineri” gerçekleştirilecektir. Türkiye ve Portekiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi ve AB içerisinde yatırım yapmak veya ofis açmak gibi konularla ilgilenen iş dünyası temsilcileri açısından önem taşıyan seminere katılmak isteyen üyelerimizin 10 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/ KatilimFormu/347/8263  adresinden kayıt yaptırmaları istenmektedir.
5. Avusturya Ticaret Ofisi tarafından iletilen “Pasif Ev Konferansı28 – 29 Nisan 2017 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirilecektir. İki gün boyunca pasif ev yapımı hakkında tüm güncel bilgilerin ve gelecekteki gelişmelerin tanıtılacağı konferans kapsamında ayrıca 24 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında workshop, kurslar ve geziler düzenlenecektir.  Konferansa katılmak isteyen üyelerimizin www.passivehouseconference.org adresinden kayıt yaptırmaları istenmektedir.
6. Resmi Gazete’ de yer alan haberler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
6.1. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
6.2. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği – Facebook Grubu: Birliğimizin etkinliklerini, çalışmalarını daha fazla kişi ile paylaşabilmek, üyelerimizin ve ilgililerin TürkMMMB’ye daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Birliğimiz adına bir Facebook grubu oluşturulmuştur. “Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği” grubuna katılmak isteyen üyelerimizin, https://www.facebook.com/groups/TurkMMMB/ bağlantısından gruba ulaşarak katılım isteklerini iletmeleri beklenmektedir. Üyelik isteğini ileten kişiler, Türk Müşaviri isimli yönetici tarafından katılım talepleri kabul edildikten sonra gruba dahil olacaklardır. Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği grubumuz herkesin katılımına açıktır.