ana sayfa

67.Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı

67.Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı 24-29 Nisan 2017; Ankara


“Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından her sene düzenlenen ve İdare bünyesinde yapılan çalışmaların kamu sektörü ve özel sektör olarak karşılıklı değerlendirilmesine olanak sağlayan Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı bu sene 24-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenmiştir.

29 Nisan tarihli “İdare-Müteahhit İlişkileri” konulu oturumda Birliğimizi temsilen Başkan Yardımcımız Sayın Sedef Erdoğan yer almıştır. Sayın Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ve oldukça ilgi çeken konuşma aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.”

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef ERDOĞANin 67.Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı'nda Yaptığı Konuşma Metni