ana sayfa

12. Teknik Müşavirlik Kongresi - Afetler ve Türkiye

26 Nisan 2018; Ankara


Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından 26 Nisan 2018 tarihinde Ankara'da Holiday Inn Otel'de  12.Teknik Müşavirlik Kongresi "Afetler ve Türkiye" teması ile gerçekleştirilmiştir.

TürkMMMB-Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya URAL'in açılış konuşmasıyla başlayan Kongre'de; İNTES-Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlhan ADİLOĞLU, TMB-Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi A. Kartal USLUEL ve T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK birer konuşma yapmışlardır.

Kongrenin ana konuşmalarını T.C. Çevre ve Şehircilik Bak, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu ASLAN CAN, T.C. Orman ve Su İşleri Bak, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin AKBAŞ, T.C Orman ve Su İşleri Bak, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat DAĞDEVİREN gerçekleştirmiştir.

Kongrenin Konuk Konuşmacısı Pınar AYHAN – Sanatçı; farklı ve güzel sunumu eşliğinde  tüm katılımcılara verimli ve eğlenceli saatler yaşatmıştır.

Kongrenin " Deprem ve Yangın " konulu Panel 1 bölümün de; TürkMMMB Yönetim Kurulu Üyesi ve TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. firmasından N. Burçin ÇETİN’in moderatörlüğünde sırasıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapım Daire Başkanı Ahmet BEKTAŞ, ''Afet'', ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Haluk SUCUOĞLU, ''2018 Yılında Deprem Mühendisliğinde Ülkemizdeki Önemli Gelişmeler'', PROTA Mühendislik Proje ve Dan. Hizm. A.Ş.  firmasından Jozef KUBİN, ''Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 '', KARİNA Tasarım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri firmasından Tanju ATAYLAR ''İnsan Kaynaklı Afetler-Yangın''  ve TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri A.Ş. firmasından Uğurcan ÖZÇAMUR ise '' Deprem Yalıtımı Teknolojisinin Genel Esasları '' konularında değerli bilgilerini sunumları eşliğinde katılımcılarla paylaşmışlardır.

Kongrenin kapanış bölümü olan " Taşkın, Kuraklık ve İzleme " konulu Panel 2 bölümünde; TürkMMMB Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi ve SUİŞ Proje Müh. Müş. Ltd. Şti. firmasından Kerim ORHON'un moderatörlüğünde sırasıyla Devlet Su İşleri Genel Müd, Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanı Nazmi KAĞNICIOĞLU, ''Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Faaliyetleri'', Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Maruf ARAS, ''Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları'', MESCİOĞLU Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. firmasından Ömür DEMİRKOL, '' Harita Mühendisliği Bakış Açısından Afet Risk Analizi ve Afet Yönetimi Konusunda Bir Değerlendirme'' ve TEKNO MACCAFERRI Çevre Teknolojileri Müh. San ve Tic. A.Ş. firmasından Hakan ÖZÇELİK '' Çift Büküm Tel Ürünler İle Afet Önleme Çözümleri ve Uygulamaları'' konularında değerli bilgilerini sunumları eşliğinde katılımcılarla paylaşmışlardır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Teknik Müşavirlik Firmaları İşbirliği Konferansı Kapsamında Gerçekleştirilen Konuşma / Sunumlar

Açılış Konuşmaları
Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sureyya URAL'ın açılış konuşması
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili  İlhan ADİLOĞLU'nun açılış konuşması

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kartal USLUEL'in açılış konuşması
Deprem ve Yangın Konulu Panel 1 Sunumları:
Ahmet BEKTAŞ – T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapım Daire Başkanı
Prof. Dr. Haluk SUCUOĞLU – ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi
Jozef KUBİN - PROTA Mühendislik Proje ve Dan. Hizm. A.Ş.
Tanju ATAYLAR - KARİNA Tasarım Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri
Uğurcan ÖZÇAMUR-TİS Teknolojik İzolatör Sistemleri A.Ş


Taşkın ve İzleme Konulu Panel 2 Sunumları:
Nazmi KAĞNICIOĞLU – Devlet Su İşleri Genel Müd, Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanı
Maruf ARAS - Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı
Ömür DEMİRKOL –MESCİOĞLU Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.
Hakan ÖZÇELİK – TEKNO MACCAFERRI Çevre Teknolojileri Müh. San ve Tic. A.Ş


12.Teknik Müşavirlik Kongresi Afiş
12. Teknik Müşavirlik Kongresi Program
12. Teknik Müşavirlik Kongresi Bilgi Notu