ana sayfa

Teknik Müşavirlik Çalıştayı

21-22 Kasım 2017; Ankara


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türk Teknik Müşavirlik Sektörünün mevcut durumunu değerlendirmek ve sektörün ilerlemesine yönelik çalışmaları belirleyebilmek amacıyla 21-22 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da “Teknik Müşavirlik Çalıştayı” düzenlenmiştir.  Sektörün sorunlarının “Mevzuat Önerileri”, “Teşvikler ve Teşvik Mekanizması Önerileri”,  “Yurtdışı Kurumsal Yapılanma İçin Alınması Gereken Tedbirler” ve “ AB Yatırımlarında Teknik Müşavirlik” başlıkları altında incelendiği Çalıştayda özel sektör temsilcileri ve kamu kurumu yetkilileri konuları karşılıklı olarak görüşmüşlerdir. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Munis ÖZER açılış konuşmacıları arasında yer alarak oldukça etkili bir konuşma yapmıştır. 

Çalıştayda “Mevzuat Önerileri” oturumuna İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Sayın Prof. Dr. Hasan Alpay HEPERKAN, “Teşvikler ve Teşvik Mekanizması Önerileri” oturumuna Kalkınma Bakanlığı Sektör Uzmanı Sayın Dr. Mehmet UZUNKAYA, “Yurtdışı Kurumsal Yapılanma İçin Alınması Gereken Tedbirler” oturumuna Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Sayın Uğur ÖZTÜRK ve  “AB Yatırımlarında Teknik Müşavirlik” oturumuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Daire Başkanı Sayın İsmail Raci BAYER başkanlık etmiştir.

Çalıştaya Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimiz ile daha önce Birlik bünyesinde bu konularla ilgili Çalışma Komisyonlarında yer almış üyelerimiz iki tam gün boyunca katkı sağlamışlardır. İki gün boyunca görüşülen konuların her biri oturum başkanları tarafından raporlanarak Bakanlık Çalışma Komisyonuna sunulmuş ve sonuç raporu taslağı hazırlanmıştır. Raporun önümüzdeki günlerde Bakanlık tarafından sektöre sunulması beklenmektedir.

TürkMMMB Yönetim Kurulu Başkanı Munis ÖZER'in Konuşma Metni

Çalıştay Programı