ana sayfa

“595 SAYILI YD-KHK' NIN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTALİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI”

Haluk DOĞANÇAYBASIN ve KAMUOYU'nun Dikkatine (06 Haziran 2001)

Aralarında Birliğimizin de bulunduğu birçok kesim tarafından, yürürlüğe girdiği ilk günden bu yana yoğun eleştirilere hedef olan, 595 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptalini, büyük bir memnuniyetle karşılamakta, son derece isabetli bir karar olarak görmekteyiz.

Birliğimiz, 595 Sayılı "Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" olarak yayınlanmış olan yasal düzenleme çalışmalarını başından bu yana çok yakından izlemiş, taslakları üzerine defalarca görüş bildirmiş, bu ve ilgili konularda panel ve tartışmalar düzenleyerek, sorunları, çözüm yöntemlerini, her ortamda, her olanakda belirtmekten geri kalmamış, bu kararlı tutumu nedeniyle uğradığı baskı ve hakaret nedeniyle yılmamıştır.

Birliğimiz, ülkemizin yapı denetimi konusunda bir düzenlemeye gereksinim duyduğunu, ancak bunun 595 Sayılı "Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin oluşturduğu anlayış, kullandığı yöntem, oluşturduğu uygulama ve organlarla yapılmasının toplumumuza yarar sağlamayacağını defalarca kez belirtmiştir. Bu görüşlerimize karşın, kaliteli yapı elde edilmesini sağlamayacak, teknik ve idari kesimleri yüksek nitelikli ve çağdaş anlayışla çalışmaya yöneltemeyecek, gerekli denetimi sağlayamayacak bir düzenlemede israr edilerek, toplumsal ve teknik eleştiriler görmezden gelinmiştir.

Teknik ve idari olarak uygunsuzluğunun, uygulandığı kısa süre içinde bile apaçık ortaya çıkmasının ardından, son olarak da Anayasamıza uygun olmadığının, Anayasa Mahkemesi tarafından saptanmış olmasıyla noktalanan bu yasal düzenlemeyle, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ilgilileri, ülkemize önemli ölçüde zaman ve kaynak kaybettirmiş, insanların güvenini sarsan, talihsiz ve boşa bir çabanın mimarı olarak tarihe geçmişlerdir.

KHK'nın yayınlanmasının daha ilk haftasında (26 Nisan 2000) yapmış olduğumuz Basın Açıklaması'nda belirttiğimiz şu görüşlerin aynen gerçekleşmiş olması son derece düşündürücü ve öğretici olmalıdır : "... 17 Ağustos depreminden sonra görmezden gelinemeyecek bir olgu olarak artık tüm kesimlerin kabul ettiği, özünde toplumsal bozulma ve çöküşün olduğu, teknik uygunluktan yoksun, bilgi ve deneyimi hiçe sayan ülkemiz yapı sürecini, bir düzene kavuşturmak için bir sistem çözümü sunması beklenen 595 sayılı Yapı Denetimi KHK, beklentileri karşılamaktan tümüyle uzak olan, yeni sorunlar yaratacak ve ülkemize bir kez daha zaman ve kaynak kaybettirecek bir yasal düzenlemedir. Birliğimiz bu yasal düzenlemeyle sunulan anlayışa ve uygulamaya açık biçimde karşı olup, bu yasal düzenlemeyi ülkemiz için büyük bir şanssızlık ve bunun da ötesinde, çağdaş ve gelişmiş bir anlayışı hakeden, atılım yapmak için istekli ülkemiz insanına yapılmış bir haksızlık olarak da görmektedir."

KHK'nın iptal edilmesiyle gelinen bugünkü noktada, devletin yetkili birimlerini, sadece kendi keyfi düşüncelerine dayanan düzenlemeler yapmakdan vazgeçerek, üzerinde toplumsal uzlaşı sağlanmış, tekniğe, hukuka, ülke koşullarına, çağdaş anlayış ve yaklaşımlara uygun, uygulanabilir çözümler üretmeğe yönelmelerini istememizin, haklı bir talebimiz olduğunu, kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla,Yönetim Kurulu AdınaHaluk DOĞANÇAYTürkMMMB Başkanı