ana sayfa

Üye Olmanın Faydaları

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin üyelerine sağladığı hizmetler;

1.  TürkMMMB'nin internette http://www.tmmmb.org.tr  adresindeki sayfalarında, tüm üyelerin isimleri, firmaları, iletişim bilgileri yer almaktadır.

2.  Üyelerin ve mensubu oldukları firmaların tanıtımları kamu ve/veya özel kuruluşlara yapılmakta ve internet sayfasında yer alan "Üye Bilgileri" sayfasındaki iletişim bilgilerinden, firma tanıtım sitelerine doğrudan bağlantı kurulabilmektedir. Ayrıca Asıl üye firmalara, deneyim ve kapasite geliştirme alanlarına göre izlenebilen "hizmet" ve "uzmanlık" alanları tablolarından ulaşma imkanı sağlanmaktadır.

3. Birlik merkezine kamu kurum ve kuruluşlarından gelen istemler doğrultusunda, TürkMMMB üyelerinin çalışma alanlarına ve disiplinlerine göre Kısa Liste hazırlanarak iş olanakları artırılmaktadır.

4. TürkMMMB, müşavirlik sektörünün sorumluluğunu belgeleyecek olan "Profesyonel Sorumluluk Sigortası"na her üyesinin sahip olabilmesi için, üyelerinin kullanabileceği en uygun koşulların oluşmasını sağlamakta ve bu koşullar üyelerine duyurulmaktadır.

5.  TürkMMMB, üyelerini ilgilendiren mevcut veya çıkarılması düşünülen yasa ve yönetmeliklerle ilgili olarak üyelerinin görüşlerinin alınması ile oluşturulan önerileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ileterek, üyeleri yararına gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamaya çalışmaktadır.

6. Üyelerin, kendi firma faaliyetlerindeki kaliteyi yükseltmek için teknik ve yönetim konularında üyelerine ve firmalarındaki çalışanlar için düzenlenen çeşitli seminerler ve toplantılara TürkMMMB üyelerine öncelik verilmekte ve indirimden faydalandırılmaktadır.

7. Kurumlarda meydana gelebilecek bazı yanlış uygulamalar hakkında, üyelerinin verdiği bilgi çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşları uyarılmaktadır.

8. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlık konularının çözümü için kısa liste hazırlamakta ve üyelerine yönlendirilmektedir.

9.  Teknik müşavirlik sektörünün güçlendirilmesi amacıyla, ülke gündemindeki konular takip edilmekte, tesbit edilen konularda Birlik üyelerinden oluşturulan çalışma gruplarında, üyelerin Birlik çalışmalarına etkin katılımı sağlanmaktadır.

10.  TürkMMMB üyelerine, gelişmiş ülkelerde kabul edilmiş ve uluslararası kredi kuruluşlarınca önerilen FIDIC yayınlarından öncelikle temin    edebilmekte, tercüme yayınlarda % 25 indirim sağlanmaktadır.

TürkMMMB; amaçları doğrultusunda sürdürdüğü çalışmalarında ve dolayısıyla üyelerine sağladığı hizmetlerde etkin olabilmek için üyelerinden; mesleğin yüceltilmesi ve sektörün güçlendirilmesi için oluşturulan çalışma gruplarında görev almalarını, Birlik çalışmalarına katılarak desteklemelerini beklemektedir.