ana sayfa

Yasal Düzenlemeler

TürkMMMB, hizmet verdiği sektörün yasal çerçevesini oluşturan konularda uygulama ile ilgili aksaklıkların tespiti ve giderilmesine ilişkin sahip olduğu deneyimleriyle oluşturduğu görüşlerini ilgili kurumlara ve kamuoyuna aktarmaktadır.