ana sayfa

Panel Kitapları

Ülkemiz inşaat sektöründe yaşanan güncel sorunları paneller düzenleyerek TürkMMMB üyelerinin yanısıra, yapı sektörünün diğer paydaşları ve kamu yöneticileriyle birlikte tartışmakta ve konuşmaları deşifre ederek kaynak yayın olarak sektöre sunmaktadır.

 “KAMU İHALE YASASI PANELİ”
14 Mayıs 2002-ANKARA

“PROJE FİNANSMANI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARI PANELİ”
30 Ocak 2002-ANKARA

“AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE DEVLET İHALE KANUNU PANELİ”
27 Haziran 2001-ANKARA

"YAPIDA KALİTE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ VE YENİ YASA TASARILARI PANELİ"
(Almanya-İngiltere-Fransa Denetim Sistemleri Örnekleri İle)
7 Aralık 1999-ANKARA

“YAPIDA DENETİM VE PROFESYONEL SORUMLULUK SİGORTASI PANELİ”
26 Kasım 1998-ANKARA

Panel kitapları ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.

İletişim için:
Gülhanım ATEŞ
Muhasebe ve İdari İşler Sorumlusu
tmmmb@tmmmb.org.tr
Tel: (312) 440 89 70 İç Hat : 17