ana sayfa

FIDIC ve EFCA Yayınları 

Gelişmiş ülkelerde kabul edilmiş ve büyük kredi kuruluşlarınca önerilen FIDIC ve EFCA Özgün Yayınları satışı, ülkemizde yalnızca TürkMMMB tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaygın olarak kullanılan FIDIC yayınları arasında; müşavir mühendisler, proje sahipleri ve uluslararası kalkınma kuruluşları için gerekli bilgiler, standart ön yeterlik formları, sözleşme dokümanları, idari şartnameler ve iş sahibi/müşavir tip sözleşmeleri bulunmaktadır.

TürkMMMB, sektörün gündeminde olan konularla ilgili olarak üyelerinden oluşan "Çalışma Grupları" oluşturarak Türkiye'de geçerli olan mevzuat ile yakın gelecekte hayata geçirilmesi beklenen uygulamalar ve gelişmiş ülkelerin yöntemlerine paralel olarak FIDIC öğretileri doğrultusunda tip anlaşmalar hazırlamakta ve bu anlaşmaları TürkMMMB Yayınları adı altında yayımlamaktadır.

Birliğimiz, ayrıca FIDIC ve EFCA yayınlarını dilimize çevirerek uluslararası öğretilerin anlaşılmasına büyük katkılarda bulunmuştur.

TürkMMMB ‘den temin edilebilecek yayınlar:

FIDIC ve EFCA Yayınları ile Çeviri Yayınlar'ın listesi için>>

Detaylı Bilgi İçin:

Gülhanım ATEŞ - Muhasebe ve İdari İşler Sorumlusu

tmmmb@tmmmb.org.tr - Tel: (312) 440 89 70 İç Hat :17

Sektörel Yayınlar:

EFCA - Future Trends In The Consulting Engineering Industry

EFCA - Kamu İşveren Eğitim Kitapçığı