ana sayfa

Kısa Liste Hizmeti

Kısa Liste (Short List), yaptırılacak belli bir işe ilişkin olarak, o işin yaptırılması için belirlenen sınırlı sayıdaki aday şirketin sıralandığı, teklif toplamaya temel olan bir listedir. Kısa Liste, ilke olarak yapımına herkesin aday olamayacağı, olmaması gereken, sadece belli ölçütlere dayalı olarak yapılmış ön seçim sonrasında belirlenen adayların yarışabileceği, bir ön seçim sisteminin bir parçasıdır.

Bu hizmet kimlere yöneliktir?

Gerek kamu, gerekse özel kesimden, İşveren veya Mal Sahibi olarak teknik müşavirlik hizmeti alacaksınız, bunun için teklif alacak, ihale düzenleyeceksiniz.

- Yaptıracağınız işin, konuyu bilen, deneyimli kuruluşlar arasındaki bir yarış sonrasında belirlenmesini istiyorsanız,

- Teklif vermeye çağrılı şirketlerin nasıl belirlendiği konusunda nesnel, dürüst, saydam, tartışma şaibeden uzak bir süreç izlemek istiyorsanız,

işte o zaman, İşveren veya Mal Sahibi, ya da onların temsilcisi olarak, TürkMMMB'e yazılı olarak başvurabilir, TürkMMMB üyeleri arasından oluşturulmuş bir Kısa Liste oluşturulmasını isteyebilirsiniz.

Bu hizmet karşılığı bedel alınmakta mıdır?

Kısa Liste Hazırlama Hizmeti, TürkMMMB'nin hiçbir bedel almadığı bir hizmetidir.

Bu hizmetten yararlanmak için ne yapılmalıdır?

İşveren veya Mal Sahipleri, ya da onların temsilcileri tarafından hazırlanacak, faks veya mektupla, yazılı olarak yapılacak bir başvuruyla,

Kısa Liste istenen işin,

- tam adı

- tanımı

- yeri

- hangi disiplin, konu ve özellikte Teknik Müşavirlik hizmeti gerektirdiği,

- Kısa Liste'nin hangi tarih, saate kadar gönderilmesi gerektiği,

- Kısa Liste'nin nasıl (faksla, e-posta'yla, kapalı zarfla elden, taahhütlü, vb.) gönderilmesi gerektiğinin,

bildirilmesi yeterlidir.

Bu hizmetten yararlanmak ne sağlar?

TürkMMMB tarafından önerilen bir Kısa Liste kullanan kurum ve kuruluşlar,

- bağımsız, deneyimli, bilgili ve ilkeli çalışan teknik müşavirlere ulaşmış olacaktır,

- adayların FIDIC üyesi olan ve FIDIC teknik ve mesleki değerlerine bağlı çalışan teknik müşavirler arasından oluştuğundan emin olacaktır,

- geniş bir veritabanından seçim yapıldığından emin olacaktır,

- teklif topladığı şirketleri, nesnel (objektif), tarafsız, saydam, şaibeden uzak bir biçimde oluşturmuş olmanın güvenine sahip olacaktır.