ana sayfa

MİSYON

Misyonumuz; Türk müşavir mühendislik ve mimarlık sektörünü geliştirmek ve güçlendirmektir.

KALİTE POLİTİKASI

Kalite politikamız;

Türk müşavir mühendislik ve mimarlık mesleğinin geliştirilerek, bu konuda en yüksek uluslararası teknolojik ve örgütsel seviyeye ulaşılmasına çalışmak, üyelerimizin mesleki deneyimlerine katkıda bulunarak, birikimlerini ülkenin gelişmesine yansıyacak şekilde kullanmak; bunları yaparken, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygun bir yönetim uygulayarak etkinliğimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak ve bu yolla müşavir mühendislik ve mimarlık mesleği ve sektörü uygulamalarını izlemek, yurtiçinde ve yurtdışında yaygınlaştırmaktır.