ana sayfa

İşbirliği Ortaklıkları

TürkMMMB; müşavir mühendislik ve mimarlık  mesleğinin ilerlemesine ve  gelişmesine  çalışmak,  bu konuda en yüksek uluslararası  teknoloji  ve örgütsel  seviyeye  erişmek, üyelerinin mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunarak, aralarındaki dayanışmayı artırmak ve birikimlerini ülkenin gelişimine katkıda bulunacak şekilde  kullanmak amacıyla, sektörün ve üyelerinin iş imkanlarını genişletecek çalışmalar yapmaktadır.

Kırgizistan Küçük Hidroelektrik Santraller Birliği - TürkMMMB İşbirliği Anlaşması

27 Nisan 2017 tarihinde Birliğin düzenlediği "Türk Dili Konuşan Ülkeler Teknik Müşavirlik Firmaları İşbirliği Konferansı" için davetli konuşmacı olarak Ankara'ya gelen Kırgızistan Küçük HES Birliği Başkanı Sayın Elvira Borombaeva ile TürkMMMB Başkanı Munis Özer tarafından imzalanan anlaşma ile Kırgızistan'daki Hidroelektrik Santral potansiyelinin Türk firmaların deneyimleri ile değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

ICEG (Ukrayna Müşavir Mühendisler Birliği) - TürkMMMB İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI:

2017 yılı Mart ayı içerisinde İstanbul'da İki Birliğin başkanları tarafından imzalanan İşbirliği Anlaşması ile ülkelerde ve üçüncü ülkelerde ilan edilecek ihalelerde ortaklıklar yaparak Birlikler arasında koordinasyonu sağlamak hedeflenmiştir. 

 

Ürdün Mühendisler Birliği - TürkMMMB İşbirliği Anlaşması:

11 Kasım 2016 tarihinde Ürdün Mühendisler Birliği Başkanı ile Başkanımız Munis Özer'in imzaları ile iki Birlik arasında işbirliği hedeflenmiş ve önümüzdeki dönemde bu işbirliğinin güçlendirilmesi planlanmıştır.

ECEF - TürkMMMB İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI:

5 Aralık 2011 tarihinde Mısır Teknik Müşavirlik Forumu ve TürkMMMB arasında imzalanan protokol ile Mısır ve Türkiye'deki teknik müşavirlik firmaları arasındaki ilişkileri geliştirmek ve bu iki ülkede faaliyet gösteren teknik müşavirlerin Afrika, Balkanlar ve Kafkaslardaki projelerde yer almalarını sağlamak için imzalanmıştır. 

ACA - TürkMMMB İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI:

TürkMMMB, üyelerinin iş imkânlarını genişletmek ve yurtdışına hizmet ihraç ederek globalleşme sürecinde aktif rol oynamalarını sağlamak için sürdürdüğü girişimler çerçevesinde, FIDIC ve EFCA üyesi Avusturya Müşavirler Birliği-Austrian Consultants Association (ACA) ile 24 Haziran 2002 tarihinde uluslararası ölçekte bilgi ve deneyim paylaşımını, karşılıklı eğitim ve üçüncü ülkelerle üyelerinin işbirliğini kapsayan bir anlaşma imzalamıştır.

 TMB - TürkMMMB İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI:

TürkMMMB, toplumun ve ülkenin ortak yararı ve çıkarları doğrultusunda belirlenen hedeflerde güç birliği yapmak, bilgi ve deneyimin paylaşımını sağlamak, gerekli tanıtım etkinliklerinde birbirine destek olmak ortak amacıyla, Türk inşaat sektörünün önde gelen 137 firmasını temsil eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile 24 Ocak 2002 tarihinde işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

İşbirliği; Yapıda Kalite Konseyi, Türkiye İnşaat Sektörü Pazar Araştırması, Yayınlara Destek, Eğitim Çalışmalarında İşbirliği, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Teknoloji ve Bilgi Paylaşımı, Tanıtım ve Halkla İlişkiler, Mevzuat Çalışmaları, Kamu ve Bürokrasiyle İlişkiler ve Yurtdışı İş Geliştirme konularını kapsamaktadır.

AJCE - TürkMMMB İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI:

TürkMMMB, Türk Müşavir Mühendislerinin globalleşme ve yurtdışına hizmet ihracını geliştirme hedefi doğrultusunda Uzak-Doğu'da üyelerine yeni ufuklar ve yeni iş fırsatları açmak amacıyla FIDIC üyesi Japon Müşavir Mühendisler Birliği (AJCE) ile 24 Mart 2001 tarihinde, stratejik işbirliği anlaşması imzalamıştır. Anlaşma, uluslararası ölçekte bilgi ve deneyim paylaşımını, karşılıklı eğitim ve 3. ülkelerle üyelerimizin işbirliği ve iş ortaklıklarını kapsamaktadır.

BCCB - TürkMMMB İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI:

TürkMMMB, teknik müşavirlik sektörünü güçlendirmek ve üyelerini uluslararası alanda tanıtarak yeni iş imkânları geliştirmek amacıyla Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi çok yönlü mali kurumlarla ve Avrupa Komisyonu ile ilişki noktası olan British Consultants Construction Bureau- (BCCB) ile 22 Ocak 2001 tarihinde bir Stratejik İşbirliği Anlaşması imzalayarak, kurumsal işbirliği zemini yaratmış, ayrıca her iki ülkenin üye şirketleri için, gerek bölgesel, gerekse uluslararası projelerde işbirliği olanaklarının geliştirilmesi için gerekli ortamı hazırlamıştır.

Söz konusu İşbirliği Anlaşması; tarafların ve üye firmaların bilgi, deneyim paylaşımını, dayanışmasını ve üçüncü ülkelerde yapabilecekleri ortak çalışma ve iş imkanlarını sistematik olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çerçevede, anlaşma, öncelikle Hazar Bölgesi olmak üzere Orta Doğu, Doğu Avrupa, Avrupa Birliği ve Doğu/Uzak Doğu ülkeleri ile Türk ve İngiliz Müşavirlik kuruluşlarının kendi ülkelerindeki ortak çalışma ve iş imkânlarının karşılıklı olarak bildirilmesini, kendi ülkeleri içinde ve dışında ortaklık kurma amacıyla tarafların üyeleri için destek sağlanmasını içeriyor.