ana sayfa
TürkMMMB bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından hazırlanan rapor DSİ Genel Müdürü Sayın Murat ACU  ve DSİ İçme Suyu Dairesi Başkanı Sayın Şadiye YALÇIN'a iletilmiştir.