ana sayfa

Organizasyon

TürkMMMB, 5253 sayılı Dernek Kanunu'na tâbi olması nedeniyle, söz konusu kanun gereği her yıl Asıl üyelerinin katıldığı Olağan Genel Kurul toplantısı yapmaktadır. Genel Kurul toplantılarında; 9 Asıl üyeden oluşan Yönetim Kurulu ve 3 Asıl üyeden oluşan Denetim Kurulu seçilerek, seçilen Yönetim Kurulu, yeni dönem için onaylanan iş programını gerçekleştirmek üzere görev almaktadır. 27 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen TürkMMMB 38. Genel Kurul toplantısında 2018-2020 Çalışma Dönemi için seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve görev dağılımıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

 

2018 - 2020 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

A.Süreyya URAL Başkan
Munis ÖZER Geçen Dönem Başkanı 
Sedef ERDOĞAN Başkan Yardımcısı
İrfan AKER Başkan Yardımcısı
İsmail Hakkı BAYDUR  Başkan Yardımcısı
Kerim ORHON  Sekreter Üye
Mehmet DÖNMEZ  Sayman Üye
N. Burçin ÇETİN  Üye
Enis ÖNCÜOĞLU  Üye

2018 - 2020 Dönemi Denetim Kurulu Üyeleri

Salih Bilgin AKMAN
Zafer KINACI
Cemal KARAOĞLU

 2018 - 2020 Dönemi Onur Kurulu Üyeleri

Osman ÖZKAN
Fatma ÇÖLAŞAN
Raşit ÜNÜVAR


 Birlik Çalışanları

Halil AGAH - Birlik Genel Sekreteri 
e-posta: halil.agah@tmmmb.org.tr
Tel: (312) 440 89 70 

H.Seda ORAL SEYHAN - Birlik Yöneticisi 
e-posta: seda.seyhan@tmmmb.org.tr
Tel: (312) 440 89 70 / 6
 
Gülhanım ATEŞ - Muhasebe ve İdari İşler Sorumlusu
e-posta: tmmmb@tmmmb.org.tr
Tel: (312) 440 89 70 / 17
 
Yunus Emre KOLSAL - Toplantı ve Organizasyon Uzmanı
e-posta: yunus.kolsal@tmmmb.org.tr 
Tel: (312) 440 89 70 / 4
 
Himmet AĞCAOĞLU - Ofis Görevlisi