ana sayfa

T.C. Kalkınma Bakanlığı Tarafından Yayımlanan 10. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyon Raporu

10. Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyon Raporu

Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar

28 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 2014/10 sayılı Karar metnine ve Karara ilişkin Uygulama Usul

ve Esasları Genelgesine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir. 

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar'ın

Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge
Genelgede yer alan tüm "Tablolar"a buradan ulaşabilirsiniz.

Genelgede yer alan tüm "Ekler"e buradan ulaşabilirsiniz.

Genelgede yer alan tüm "Ön Onay Verilmiş Uluslararası Fuarlar" listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Genelgede yer alan tüm "Ön Onay Verilmiş Uluslararası Seminer ve Konferanslar" listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Genelgede yer alan tüm "Ön Onay Verilmiş Teknik Eğitim Programları" listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

İlgili yönetmelik metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Kamu İhale Kanunu

4734 sayılı Kanun'a aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. 

Kamu İhale Kanunu

Yapı Denetimi Hakkında Kanun

4708 sayılı Kanun'a aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları ve Ülkeler

Yabancı Sermaye Mevzuatı

Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun