ana sayfa
İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesebatı Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi-Hizmetler Projesi Envanter Tanzim Raporları (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı - Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı - 29 Eylül 2015)