ana sayfa
Su Yapıları Danışmanlık Hizmet Alım İşine Ait Teknik Şartname hakkında TürkMMMB Görüşleri (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı-29 Eylül 2015)