ana sayfa
DSİ Genel Müdürlüğü Etüt, Planlama ve Proje Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin TürkMMMB Raporu