ana sayfa

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği, teknik müşavirlik sektörünü güçlendirmek amacıyla ve sektörün gündeminde olan konularda üyelerinden oluşan "Komisyonlar" (çalışma grupları) oluşturmaktadır. Komisyonlar, kuruluş amaçları olan projelerin tamamlanması ile görev sürelerini tamamlamaktadırlar. Her Komisyonda Yönetim Kurulu'nu temsilen bir Yönetim Kurulu Üyesi yer alarak, çalışmaları takip etmektedir. Gerekli görülen durumlarda Komisyon üyeleri tarafından oluşturulan basılı materyal Yönetim Kurulu Başkanı imzası ile ilgili mercilere iletilmektedir.

Ülke gündemindeki güncel konularda ise; komitelerden daha kısa süreli ve küçük"Çalışma Grupları" oluşturulmaktadır. Komite ve çalışma gruplarından bazıları aşağıda belirtilmiştir.

1.İhale Mevzuatı İzleme Komisyonu:

Birlik üyelerinin büyük bölümünü yakından ilgilendiren Kamu İhale Kanunu ile ilgili ihtiyaçların belirlendiği, güncelleme çalışmalarının ve önerilerin hazırlanarak ilgili mercilere iletiminin sağlandığı Komisyon aralıklarla çalışmalarını sürdürmektedir. 

2. Parlamento ve Kamu Kurumlaru ile İlişkiler Komisyonu:

Birliğin gerek mevzuat gerek sektörel durum gerekse üyelerin talepleri nedeni ile sürekli iletişimde olduğu Kamu Kurumları ve çalışmalarının direkt en üst mertebelere iletiminin hedeflendiği Parlamento ile İlişkilerin koordine edildiği Komisyondur. Yönetim Kurulu Üyeleri bu Komisyonun üyeleridir. 

3. Dergi Yayın Kurulu: 

3 ayda bir yayımlanan ve sektörün tüm temsilcilerine dağıtımı ücretsiz olarak yapılan  tm "Teknik Müşavir" Dergisi’nin hazırlanmasında görevli Kuruldır. Kurul, Yönetim Kuruluna bağlı ancak özerk olarak çalışır. 

4. Birlik Etkinliğinin Arttırılması Komisyonu:

Birliğin sektör içinde ve dışında tanıtm toplantıları düzenlenerek kamuoyuna görüşleri açıklamak ve aynı zamanda Birlik üyelerinin birbirleriyle iletişimlerini güçlendirmek için çalışmalar yapmak hedeflenmiştir.

5. Karayolları İhaleleri Çalışma Komisyonu:

Birlik üyelerinin büyük bölümünün hizmet verdiği Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından olan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ihalelerin daha da iyileştirilebilmesi, uygulamadaki sorunların giderilebilmesi amacıyla kurulan Komisyon Karayolları Genel Müdürlüğü'ne hizmet veren firma temsilcilerinden oluşur.

6. KİK Çalışma Komisyonu:

Üyelerimizin büyük bir bölümü için önem arz eden Kamu İhale Kanunu Mevzuatı’nın takip edilerek yapılan değişiklikler ve ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla kurulmuştur. Komisyon ayrıca Kanunun alt mevzuatı üzerinden de çalışmalarını yürütmektedir.

7. Su Projeleri Komisyonu:

Birliğimiz üyelerinden gelen talepler üzerine Devlet Su İşleri ihalelerinde ve diğer uygulamalarında yaşanan sorunların çözümlerine yönelik çalışmaları tamamlayarak sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.