ana sayfa

Hakkımızda

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), müşavir mühendislik ve mimarlık kavramının önemini ilgili kurumlara ve topluma anlatmak, müşavirlik hizmetlerinin ilerlemesine ve gelişmesine çalışmak, uluslararası uygulamaları ülkemize taşımada öncülük ederek, bu konuda en yüksek uluslararası teknolojik ve örgütsel seviyeye erişmek amacıyla, 25 Nisan 1980 tarihinde kurulmuştur. Bağımsız müşavirlik hizmeti veren mühendis ve mimarları temsil eden dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur.

TürkMMMB, 1987 yılında Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu-FIDIC'e üye olmuştur ve söz konusu örgütün Türkiye'deki tek temsilcisidir. Merkezi Cenevre/İsviçre'de bulunan ve 1913 yılında kurulan FIDIC, dünya teknik müşavirlik kurallarını belirleyen ve Dünya Bankası, Kalkınma Bankaları gibi uluslararası finans kuruluşlarını yönlendiren tek ve en önemli uluslararası mühendislik örgütüdür ve 74 ülkenin ulusal müşavirlik örgütlerini bünyesinde üye olarak bulundurmaktadır.

TürkMMMB, 28 Avrupa ülkesi müşavir mühendislerinin ulusal birliklerinin temsil edildiği, Avrupa Birliği Parlamentosu’nda etkili olan Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu EFCA'ya 2001 yılında tam üye olmuştur.

TürkMMMB, amaçları doğrultusunda; gelişmiş ülkelerde yaygın ve kurumsallaşmış olarak kabul gören, ancak ülkemizde henüz eksiklikleri olan bağımsız teknik müşavirlik sektörünün geliştirilmesi ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların Türkiye'ye kazandırılması için gerek üyelerine, gerekse toplumun tüm kesimlerine yönelik yoğun çalışmalar yapmaktadır.

Uluslararası kabul görmüş tanımıyla ve FIDIC standartlarıyla bağımsız müşavir mühendislik yapan firmaların bir araya geldiği çatı kuruluşu olan TürkMMMB'nin, inşaat sektörünün farklı alanlarında deneyimli 110 üyesi bulunmaktadır.

TürkMMMB üyeleri; Türkiye’deki teknik müşavirlik hizmetlerinin  %65’ini, yurtdışında Türk firmalarınca yapılan müşavirlik hizmetlerinin %90’ını gerçekleştirmektedir. Birlik üyesi firmaların yıllık cirosu yaklaşık 400 Milyon dolar düzeyinde olup, bu firmalarda yaklaşık 5000 teknik personel çalışmaktadır.

Ayrıca TürkMMMB, yönetim sisteminin kurumsallaştırılması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, üyelerine sunduğu hizmetin kaliteli olması amacıyla ISO 9001:2008 belgesi almıştır.