ana sayfa

      NİSAN 2018      

      MART 2018   

      ŞUBAT 2018

      OCAK 2018

      ARALIK 2017

      KASIM 2017

 • Bakanlık Müşavirliğine Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi AVCI atanmıştır.
 • Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına Devlet Su İşleri Genel Müdürü Ali Rıza DİNİZ atanmıştır.
 • 1 inci derece kadrolu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat ACU atanmıştır.

      EYLÜL 2017

      AĞUSTOS 2017

      TEMMUZ 2017

      HAZİRAN 2017

      MAYIS 2017

      NİSAN 2017

      MART 2017

      ŞUBAT 2017

      OCAK 2017

      ARALIK 2016

      KASIM 2016

      EKİM 2016

 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Açık bulunan 1.derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Salim ÖZPAK ve Ayşegül ÖZBEK atanmıştır.
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Açık bulunan 1.derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Ahmet Selçuk SERT atanmıştır.
 • Ekonomi Bakanlığı; Açık bulunan 1.derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Adnan YILDIRIM atanmıştır.

      EYLÜL 2016

      AĞUSTOS 2016

 • DSİ Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Ali Rıza Diniz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanmıştır.    
 • DSİ Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Murat Acu DSİ Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.    
 • DSİ 13. (Antalya) Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Turkay Özgür ise DSİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Açık bulunan 1.derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Münib KARAKILIÇ atanmıştır. 
 • Başbakanlıktan; Açık bulunan 1.derece kadrolu Başbakanlık Müşavirliğine, Ruhi ÖZBİLGİÇ atanmıştır.
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Açık bulunan 1.derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Bakanlık Müşaviri Orhan BİRDAL atanmıştır.
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Açık bulunan 1.derece kadrolu Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne, Bakanlık Müşaviri Erol ÇITAK atanmıştır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Açık bulunan 1.derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Halil Kamil KOCAPINAR atanmıştır.
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  HAZİRAN 2016
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Bakanlık Müşavirliğine, Mustafa KARLI atanmıştır.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Bakanlık Müşavirliğine, Yusuf Ziya COŞAR atanmıştır.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Bakanlık Müşavirliğine, Selami İNCEDALCI  atanmıştır.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Bakanlık Müşavirliğine, Recep AKGÜNDÜZ atanmıştır.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Bakan Yardımcılığına, Mehmet CEYLAN  atanmıştır.
 • Ekonomi Bakanlığı; Bakan Yardımcılığına, Fatih METİN  atanmıştır.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Bakan Yardımcılığına, Ali Rıza ALABOYUN  atanmıştır.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı;Bakan Yardımcılığına, Harun TÜFEKCİ  atanmıştır.
 • Kalkınma Bakanlığı; Bakan Yardımcılığına, Yusuf COŞKUN atanmıştır.

      MAYIS 2016

         MART 2016
 • Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
 • Avrupa Birliği Bakanlığı; Bakanlık Müşavirliğine, Gökhan KARADUMAN atanmıştır.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı; Müsteşar Yardımcılığına, Abdullah TANCAN atanmıştır.
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Bakanlık Müşavirliğine, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı İsa ALTINTAŞ atanmıştır.

  ŞUBAT
  2016