ana sayfa

Organizasyon

TürkMMMB, 5253 sayılı Dernek Kanunu'na tâbi olması nedeniyle, söz konusu kanun gereği her yıl Asıl üyelerinin katıldığı Olağan Genel Kurul toplantısı yapmaktadır. Genel Kurul toplantılarında; 9 Asıl üyeden oluşan Yönetim Kurulu ve 3 Asıl üyeden oluşan Denetim Kurulu seçilerek, seçilen Yönetim Kurulu, yeni dönem için onaylanan iş programını gerçekleştirmek üzere görev almaktadır. 27 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen TürkMMMB 34.Genel Kurul toplantısında 2014-2016 Çalışma Dönemi için seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve görev dağılımıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

 

2016 - 2018 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeleri

Munis ÖZER Başkan
Demir İNÖZÜ Geçen Dönem Başkanı 
Sedef ERDOĞAN Başkan Yardımcısı
M. Sinan AKER Başkan Yardımcısı
A. Süreyya URAL Başkan Yardımcısı
Cemal KARAOĞLU Başkan Yardımcısı
Ertuğrul DİZDAR Sekreter Üye
Utku C. ÖZYURT Sayman Üye
Ahmet KAVALCI  Üye

2016 - 2018 Dönemi Denetim Kurulu Üyeleri

Salih Bilgin AKMAN
Oktay AKAT
Rıza YANDIM

 2016 - 2018 Dönemi Onur Kurulu Üyeleri

Osman ÖZKAN
Fatma ÇÖLAŞAN
Raşit ÜNÜVAR


 Birlik Çalışanları

H.Seda ORAL SEYHAN - Birlik Yöneticisi 
e-posta: seda.seyhan@tmmmb.org.tr
Tel: (312) 440 89 70 / 6
 
Gülhanım ATEŞ - Muhasebe ve İdari İşler Sorumlusu
e-posta: tmmmb@tmmmb.org.tr
Tel: (312) 440 89 70 / 17
 
Yunus Emre KOLSAL - Toplantı ve Organizasyon Uzmanı
e-posta: yunus.kolsal@tmmmb.org.tr 
Tel: (312) 440 89 70 / 4
 
Himmet AĞCAOĞLU - Ofis Görevlisi